Modern Lülükler


29

Genel konumda yaygaracılıktan kaçınarak kendi ekseni etrafındaki boşluğun kimler tarafından doldurulacağını çok iyi bilen cömert bireylerdir. Azınlıklardır. İspiyoncudurlar. 

Birbirlerini tamamlayan bu lülükler aşağıdan yukarıya doğru kimlerin nasıl ve ne zaman nerde kullanılacağını iyi bildikleri için toplumsal nizayı (kavgayı) başlatır, sonra fetvalarla o toplumun kimlerin sözde savunuculuğunu üstlenmiş gibi görünürler. 


Belki bu lülüklerin başkaları için bir rastlantı olabilir ama benim yaşama savaşı verdiğim ekmek parasına göbek çatlattığım ortamlarda hiçte rastlantı olmadı, direkt karşılaşarak günlük yaşantının akışı içerisinde hal ve hareketlerinde hoşnut değildim. Çünkü yaşama savaşı veren gücün sömürülmesine canla başla yardımcı olan lülükler damgalı vasıtalar gibi iki güç arasında gider gelirler.

Makam ve mevki itibariyle herhangi bir şahsiyet ve kimlik aramaksızın o zatın kucağına oturup manen güç kazandığını sanan lülükler kendilerini d*zdürdükçe emeğin üzerine egemenlik tasalarını serbestçe uygularlar. Hiçbir zaman kırıcı hitaplarla yaklaşmaz, aksine sanki ağzından bal akıyormuş gibi tatlım, şekerim hayatım gibi latifelerle duyguları öylesine alt üst ederek kendilerini saydamlaştırırlar ki o yaşam savaşı veren güç adeta her şeyi unutarak lülüklere karşı bir saygı borcu ödercesine itidatlı, insifiyetli davranarak suyun akışına bırakırlar kendilerini.Bahsi geçem lülüklerin modern olma özellikleri bağlayıcı yapıya sahipmiş gibi vardır. Sahihtir inkarı da olamaz, olamaz çünkü değerleri çok iyi algılayabildikleri için oturdukları kucakları kendilerine inandırmış olmaları zaten kendine yetiyor. 


Bir kısım lülüklerlede daha işinbaşında iken her şeyiyle beraber kullandıkları klasik kuklaların metanetlerinden faydalanarak gidişatın semeresini yemeye başlayınca kendilerini bir nevi münzevi konuma koyarak uzaktan kumanda ile işleri yürütür, canı istediği zaman mekana tevdii ettirerek b*züğü d*zdürüp olaylar ve gidişatlar hakkında kendi isteği üzerine bilgi alarak neyi nasıl yapacağı konusunda kararlar alır ve uygulattırır. 


Bir kısım lülüklerde, elinde tuttuğu makam uğruna bir üstündeki lülüğün önünde adeta kul olur inceldikçe incelir, hafifleşir, basitleşir, b*züğün teslimatını kendi eliyle yapar, sonra istediği gücü alarak hem madden hem de manen işinin başına dönerek d*züldüğünü kimselere farkettirmez. Fakat ben her şeyin farkındayı, düzenle d*züleni çok iyi farkettiğim için ara sıra yüzlerine karşı dolaylı yollardan göndermeler yapma ihtiyacını hissederim ve gönderdiğimde olasılıkları hiçbir zaman saklamadım. Çünkü lülüklerin en zayıf yanları, peşin ve alenen yüzlerine vurulan laflardır. Utanmazlar.
Başka bir kısım lülüklerde, toplumun içinde (top) olduklarını, açıkça beyan etmek için değişik figürler uydurarak dikkatlerini üzerine toplar, güncel yaşam kavgasını verirler. Bu lülükler, kaderin oyununa inanmış gibi zaafiyetlerini saklayamaz, başka bir b*ka yaramazlar. Saksafondurlar. 


Bir kısım lülüklerde, var ki yaşam mücadelesinde öte fantezilere meyilli sanki gözün gördüğünü, gönül arz ettiğini, cinsel yaşama, cinsel doyumu bütün cinsel çirkinlikleri dünya nimeti gibi görür, kucaktan kucağa koşan lülüklerdir. Alet kesilmiş sadece b*zük işlevini sürdürüyor. 


İnce eleyip sık ördüm, hiç aynanın karşısında durmadım, arka yüzünden izledim hal ve gidişatı, onun için gerçekleri görmekte zorlanmadım. Hatta birebir yaklaşımlarda hep kendimi frenledim lülüklere karşı. Olayları yaşamakla, yaşamak arasındaki farkı araştırdım. Pis bir hastalığın lülükler tarafından topluma yayılması çabasını gördüm. Mücadele etme ihtiyacını hissetsem de uygulamada başarısız kalacağını çok iyi fark ederek uzak durmayı düşündüm, iyileşmeyecek bir yarayı tedavi etmek kadar zor bir şeyin olmadığını çok iyi bildiğim için ilaç dahi kullanmadım. 


Daha bebekken iş hayatına atılmam, tecrübelerimin kılavuzu oldu. İşte bu tecrübeler doğrultusunda her attığın adımın santimini hesaplayarak lülüklere hiçbir zaman ince zayıf tarafımı belli etmedim, ama lülüklerin sosyal yaşamlarındaki öneminin  b*züklerin olduğunu çok iyi belledim. En zayıf tarafları en güçlü taraflarını sosyal ekonomi gerekirse siyasal veriler için bile bile d*zdüren lülükler, sayısaş açıdan belki azdırlar ama çok iş başarmada tecrübelidirler. 
Bahse konu lülükleri daha çok şeyleri ifşa etmeye değer ama zannedersem bu yazdıklarım ders alacaklar için yeterlidir. 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.